Arhivare electronică

La ora actuală, legislaţia din România şi Uniunea Europeană permite ca documentele în format electronic să aibă aceeaşi forţă legală cu cea a documentelor în format hărtie.

ARHIERO reprezintă soluţia software de arhivare a documentelor electronice care asigură păstrarea şi conservarea atât a documentelor propriu-zise, cât şi a elementelor pe baza cărora se GARANTEAZĂ: integritatea conţinutului, autenticitatea propietarului şi validitatea lor legală de-a lungul perioadei de arhivare.