Cadrul legislativ

Cadrul legislativ în care arhivarea electronică există și poate funcționa

Soluţia de arhivare electronică, ARHIERO, este o soluţie acreditată de către „Ministerul pentru societatea informaţională”. conform Registrului Administratorilor de Arhive Electronice.

Legile care definesc cadrul de funcţionare al arhivării electronice sunt:

  - Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.
  - Ordinul ministrului MCSI nr. 493/2009 privind normele tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

Suplimentar, legi care au legătura strânsă cu arhivarea electronică:

  - Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică
  - Legea nr. 451/2004 privind marca temporală

Cadrul legislativ care permite folosirea platformelor PKI (arhivarea electronică, semnătura electronică, marca temporală) este legiferat în:

  - Ordin al Ministerului Economiei și Finanțelor Nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile modificat si completat de OMFP 2869/2010
  - Ordonanța de Guvern 8/2013 privind modificarea și completarea Codului fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - pagina 16, alineatul 62 prevede modificarea art. 155, alineatul (34) din Codul fiscal
  - Legea 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice.