Cum funcționează arhivarea electronică?

      Deschizând un canal securizat de comunicaţie, sistemul de arhivare electronică permite utilizatorilor finali (şi aplicaţiilor) expedierea către serverul ARHIERO a documentelor electronice semnate în prealabil de către propietar cu un certificat digital calificat, împreună cu meta-datele de management al documentelor.

      După recepţionarea documentelor expediate de client, aplicaţia server validează autenticitatea clientului, precum şi a documentelor electronice semnate şi a meta-datelor ataşate.

      Pe toată perioada arhivării electronice, atributele de conservare (elemente complexe generate şi manipulate de ARHIERO) asociate documentelor electronice arhivate sunt permanent actualizate pe baza ultimilor algoritmi criptografici disponibili.

      De asemenea, pe toată perioada arhivării electronice, ARHIERO oferă servicii dedicate regăsirii şi vizualizării facile a documentelor electronice arhivate.